Kurtki reklamowe softshell

Kurtki reklamowe soft­shell to estetyczna i praktyczna odzież funkcyjna skierowana do ludzi aktywnych fizycznie. Kurtki softshell wyko­nane są z trzech warstw mate­riału. Jest to tech­no­lo­gia łącząca wodo­od­porną i oddy­cha­jącą mem­branę, znaj­du­jącą się pomię­dzy dwoma war­stwami mate­riału. Wew­nętrzną war­stwa to prze­waż­nie cienki polar, który izo­luje i odpro­wa­dza wil­goć. Zew­nętrzna war­stwa jest nie­prze­ma­kalna, wia­tro­od­porna i two­rzy mem­branę. Soft­shell to kurtka która zapew­nia swo­bodę ruchów. Kurtki reklamowe nadają się do haftu kom­pu­te­ro­wego. Ubra­nia soft­shell dosko­nale spraw­dzają się na wio­snę, jesień oraz w okre­sie zimo­wym. Kurtki soft­shell nadają się rów­nież do upra­wia­nia sportu.

Proponujemy Państwu szeroką gamę kurtek softshell o zróżnicowanej kolorystyce i wielu modelach nadających się do celów reklamowych. Wykonujemy zdobienia w postaci nadruków oraz haftów.

Prześlij nam swoją grafikę a my zrobimy resztę!

Co powinieneś wiedzieć?

Tu opisujemy wszystkie technologie zdobienia stosowane przez Ocean Polska.

Nie wiesz jaką technikę znakowania wybrać?

Dowiedz się jaka metoda znakowania będzie najlepsza